تبلیغات
Miracle معجزه معجزه Miracle - من به خودم کمک می کنم

یا فارس الحجاز ادرکنی یا ابا صالح المهدی ادرکنی ادرکنی
نویسنده :سیا
تاریخ:جمعه 27 مرداد 1391-06:15 ب.ظ

من به خودم کمک می کنم


پدر پیر پسرکی مریض شد.چون وضع بیماری پیرمرد شدت گرفته بود،پسرش او را در گوشه جاده ای رها کرد و از آنجا دور شد.
پیرمرد ساعت ها کنار جاده افتاده بود و به زحمت،نفس های آخرش را می کشید
.رهگذران از ترس واگیر داشتن بیماری و فرار از دردسر،روی خود را به سمت دیگری می چرخاندند و بی اعتنا به پیر مرد نالان،راه خود را می گرفتند و می رفتند.
عابدی از آن جاده عبور می کرد
.به محض این که پیرمرد را دید،او را بر دوش گرفت تا به درمانگاه ببرد و درمانش کند.
یکی از رهگذران به طعنه به عابد گفت
:این پیرمرد فقیر است و بیمار و مرگش نیز نزدیک.نه از او سودی به تو می رسد و نه کمک تو باعث تغییری در اوضاع این پیرمرد می شود.حتی پسرش هم او را در اینجا به حال خود رها کرده و رفته است.تو برای چه به او کمک می کنی؟
عابد به رهگذر گفت:
من به او کمک نمی کنم.
بلکه به خودم کمک می کنم
.
اگر من هم مانند پسرش و رهگذران،او را به حال خود رها کنم
،چگونه روی به آسمان برگردانم و از خالق هستی تقاضای هم صحبتی داشته باشم.
پند این داستان:

کمک به هم نوع،یعنی کمک به خود
.من و تو با دستگیری از دیگران در اصل به خود کمک کرده ایم.مولا علی در بیانی می فرماید:نجات یک انسان،نجات یک جامعه است.

داستان را به زبان انگلیسی در ادامه مطلب بخوانید

I'll help myself

A son, old age father who was ill . The conditions of old disease severity was, his son dropped him in a corner of a road and went away. The old man hours and road side had fallen hardly, it took finally breaths. Passers from fear of catching a disease and ran trouble, turned over to the other side and ignore the weepy old man, came and went on their way. A pious man was crossing the road. As soon as the old man saw, he was burdened to take to the clinic and provide treatment. One passer to taunt the pious man said: This is impoverished and sick old man and his death is soon. He would not benefit to you and help you make a change in the situation is this old man. Even his son now has gone here and go .For what do you help him?  The pious man passer said: I do not help him, i can also help myself. If I such as Son of old man and passersby, he'll go on, how to turn on the air and ask the life creator to have fellowship . Moral of the story: Helping fellow of the self-help. You and I have to help themselves by helping others in fact. Mola Ali in a statement stated: Save a human life is a community.